Пакистан: ИГИЛ взяло нападение за теракт в суфийской мечети

Читайте также