Вивчення фотосинтезу картоплi допоможе визначити здоров’я рослин

Для поліпшення фотосинтезу вченим було необхідно встановити методи вимірювання фотосинтезу, придатні для використання в селекції рослин, і дізнатися, який потенціал присутній в сортовому матеріалі.

Раніше таке дослідження навряд чи можна було здійснити через певні особливості розведення цієї культури. Solynta створила нову технологію розведення, використовуючи більш просту версію генома картоплі. Геном містить всю успадковану інформацію про рослину в декількох примірниках. Ці копії не обов’язково повинні бути ідентичними, і в той час як звичайна картопля, яка знаходиться на ринку в даний момент, може містити до чотирьох різних версій, геном цієї «більш простої картоплі» має лише до двух версій. Ця простота дозволяє швидше і простіше визначати успадковані властивості бажаних характеристик в картоплі.

Крім того, в цій технології використовуються насіння для розведення картоплі замість бульб, що дозволяє спростити обробку матеріалу для розмноження і використовувати процедури і протоколи досліджень, які вже встановлені для інших культур, які поширюються насінням.

Вирощування картоплі з насіння також полегшило застосування Phenovator – автоматизованої системи візуалізації, створеної в Університеті Вагенінгена.

За методом, заснованому на зображенні, одна фотосинтетична характеристика була виміряна в різних матеріалах картоплі.

Аналіз показав, що дійсно спостерігалася велика зміна фотосинтетических відповідей серед досліджуваної картоплі. Ці відмінності в фотосинтезі, можна було порівняти з генетичним складом рослин. Даний тип інформації в подальшому стане основою для нової програми розведення картоплі з поліпшеними характеристиками фотосинтезу.

У світі, де постійно відбуваються зміни умов, важливо знати, як рослини і їх фотосинтез реагують на стрес. Легкість, з якою вимірюються параметри фотосинтезу, означає, що технологія є корисним способом кількісного визначення впливу стресу на рослини.

Вчені піддали рослини трьом стресам, які зазвичай зустрічається в природі, і виміряли реакцію фотосинтезу. Вони виявили, що фотосинтетична характеристика, яка вимірюється, реагує на стрес і тому може використовуватися як інструмент для раннього виявлення стресу, що важливо під час вирощування картоплі. Цей спільний проект являє собою доказ концепції, що зміни в фотосинтезі потенційно можуть поліпшити виробництво картоплі і відкриває двері для подальших поглиблених досліджень.